Skovvandring med Naturstyrelsen

Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 17.00 til 18.30

Lokalrådet har arrangeret en skovvandring med Skovrider Jens Bjerregaard, og Anna Thormann fra Naturstyrelsen. På vandringen bliver der mulighed for at diskutere hvad Naturnationalparken betyder for vores lokalområde b.la. med hensyn til adgangsveje.

Vi håber i vil benytte denne mulighed for at mødes med nogle af de folk, som er bag implementeringen af den nye Naturnationalpark, og høre om nogle af de beslutninger der er taget.

Mødested: Kagerup Station

Ruten som er foreslået er på ca. 3 km., og kan ses på kortet.

Høring vedrørende Naturnationalpark Gribskov

Den offentlige høring vedrørende Naturnationalpark Gribskov løber frem til den 23. juni 2021 og information kan findes på naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/

Der er også en skovvandring i forbindelse med naturnationalparken fra Kagerup Station den 7. juni 2021 kl 17-19. Mere information her:

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2021/maj-2021/nsj_skovvandring-i-naturnationalpark/

Møde i Mårum-Kagerup lokalråd om Naturnationalpark Gribskov

Onsdag d. 3. marts kl. 19.30

Ved lokalrådets borgermøde d. 25. februar var der et ønske om yderligere samtale om det planlagte naturnationalpark-projekt. Formålet med det nye møde er derfor at indhente et bredt og forhåbentligt repræsentativt udsnit af lokalsamfundets bemærkninger og kommentarer til projektudkastet. Efter mødet vil lokalrådet udarbejde vores endelige indstilling til udkastet. Dette skal være færdigt til ugen efter mødet. For at kunne holde et kort og fokuseret møde, så vi kan nå dette arbejde, forventer vi derfor, at deltagerne på forhånd og bedst muligt har sat sig ind i indholdet af projektet, fx ved at læse udkastet, som fremgår af lokalrådets hjemmeside (her), og at vores drøftelse på mødet kan fokusere på lokalsamfundets interesser i forhold til projektet.

Dagsorden:

19.30 – Velkomst, præsentationsrunde og kort beskrivelse af projektet

19.45 – Samtale og drøftelse af forhold, der er relevante for vores lokalsamfund

20.30 – Afrunding og information om lokalrådets efterfølgende arbejde

Link til online Teams møde

På vegne af lokalrådet

Ann Palsgård Rønne og Louise Lundstrøm

Borgermøde 2021

i Mårum-Kagerup Lokalråd, torsdag den 25. februar kl 19:00.

Det er tid til, at afholde det ordinære Borgermøde i Mårum-Kagerup Lokalråd. Mødet afholdes Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19:00 og borgere i Mårum sogn er inviteret til, at deltage. På grund af Corona situationen, så forventer vi at Borgermødet bliver et online møde. Nærmere oplysninger bliver offentliggjort her på Lokalrådets hjemmeside.

Opdatering 14/2-2021: Link til online Teams møde

Opdatering 6/2-2021: Regnskab for 2020

Dagsorden

Dagsorden for mødet fremgår af vedtægterne, som findes på Lokalrådets hjemmeside. På hjemmesiden kan du også finde referatet fra sidste års møde.

Lokalrådets Formål

Lokalrådets formål er, at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge, at få medindflydelse på forhold, der vedrører lokalområdet. Rådets opgave er, at være opmærksomme på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalområdet og at fungere som kontaktled til Gribskov Kommune.

Vil du være ét af de nye Rådsmedlemmer?

Lokalrådet har i dag 6 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere og nye medlemmer. Alle borgere i Mårum sogn, som har stemmeret til et kommunevalg kan blive valgt som medlem til lokalrådet.

Lokalrådet har brug for nye medlemmer, der har interesse i lokalområdet og i samarbejdet med Gribskov Kommune og som har lyst og tid til, at udvikle arbejdet i Rådet.

På vegne af det nuværende Lokalråd håber vi, at mange har lyst til at deltage i det kommende borgermøde og har du spørgsmål til Lokalrådets arbejde eller forslag til emner, der skal medtages på mødet, er du meget velkommen til at kontakte Lokalrådet (lokalraadmaarumkagerup@gmail.com).

Vi mødes den 25. februar!

På vegne af Mårum-Kagerup Lokalråd

Søren Chr. Bisgaard

Naturnationalpark Gribskov

Opdatering 25/2-21: Udkast til projektbeskrivelse

‘Som de fleste nok ved, har regeringen besluttet at etablere en naturnationalpark i Gribskov. Den skal etableres frem mod starten af 2022, og Mårum-Kagerup lokalråd er inviteret til at deltage i en lokal projektgruppe for Naturnationalpark Gribskov. Det første møde for gruppen er d. 5. januar 2021.

Der er mere information om Naturnationalparken på Naturstyrelsens hjemmeside på linket:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/

I første omgang er vi i lokalrådet interesseret i at høre mere om Naturstyrelsens overvejelser og planer for vores skønne skov, som mange af os lokale er meget hyppige brugere af. Vi ønsker også at høre mere om de ideer om indhegnede områder og udsættelse af store græssende dyr, som kan have betydning for vores brug af skoven. Lokalrådet vil løbende orientere om resultater fra projektgruppen her på vores hjemmeside, så det er muligt at følge med i arbejdet. Og vi hører gerne fra jer i vores lokalområde, hvis I har holdninger, input eller forslag til arbejdet. Du kan skrive til os på vores mail lokalraadmaarumkagerup@gmail.com. Vi kan ikke love at få jeres input gennemført, men vi kan forhåbentlig sørge for,  at de bliver hørt. 

Ekstraordinært Borgermøde 2020

På Borgermødet den 25/2-2020 blev der fremlagt et forslag til ændringer af vedtægterne, som vil gøre det muligt for Lokalrådet at fungere med mindre end 7 medlemmer.

Det har de sidste to år ikke været muligt at finde nok medlemmer til Lokalrådet, og det har været svært at afholde det antal møder som fremgår af vedtægterne for Lokalrådet. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold, og dette blev fremlagt, samt vedtaget, på Borgermødet 2020. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft skal de endeligt vedtages på et ekstraordinært Borgermøde, som afholdes:

Den 22/4-2020 kl. 19:00 på Skovvej 14 i Mårum.

Forslaget til vedtægtsændringerne kan findes her.

På Lokalrådet vegne,

/Søren Chr. Bisgaard

Borgermøde 2020

i Mårum-Kagerup Lokalråd, tirsdag den 25. februar kl 19:00 i Mårum Forsamlingshus.

Det er tid til, at afholde det ordinære Borgermøde i Mårum-Kagerup Lokalråd. Mødet afholdes Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:00 i Mårum Forsamlingshus og borgere i Mårum sogn er inviteret til, at deltage.

Dagsorden

Dagsorden for mødet fremgår af vedtægterne, som findes på Lokalrådets hjemmeside https://maarum-kagerup.dk.

På hjemmesiden kan du også finde referatet fra sidste års møde.

Lokalrådets Formål

Lokalrådets formål er, at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge, at få medindflydelse på forhold, der vedrører lokalområdet. Rådets opgave er, at være opmærksomme på hvilke planer, initativer og behov der opstår i lokalområdet og at fungere som kontaktled til Gribskov Kommune.

Vil du være ét af de nye Rådsmedlemmer?

Lokalrådet har i dag 6 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere og nye medlemmer. Alle borgere i Mårum sogn, som har stemmeret til et kommunevalg kan blive valgt som medlem til lokalrådet.

Lokalrådet har brug for nye medlemmer, der har interesse i lokalområdet og i samarbejdet med Gribskov Kommune og som har lyst og tid til, at udvikle arbejdet i Rådet.

På vegne af det nuværende Lokalråd håber vi, at se mange borgere til det kommende borgermøde og har du spørgsmål til Lokalrådet’s arbejde eller forslag til emner, der skal medtages på mødet, er du meget velkommen til at kontakte enten Mads Høhne Kromann (mhkromann@gmail.com) eller Søren Chr. Bisgaard (soren@bisgaard-as.dk).

Vi ses i MÅRUM Forsamlingshus den 25. februar!

På vegne af Mårum-Kagerup Lokalråd

Søren Chr. Bisgaard

Kulsvidning i Duemose

Lørdag den 13. juli 2019, kl 15

Kulsvierne glæder sig til at byde dig velkommen til årets kulsvidning og glæder sig til endelig igen, at få lov til at svide kul og fortælle om det gamle håndværk, som i tidligere tider var en stor indtægtskilde for lokalområdet.

OBS!! Pt. er tørkeindekset ret højt i Nordsjælland, hvis det fortsætter, er der en reel risiko for at årets kulsvidning vil blive aflyst.

Følg med her, på tisvildevejen.dk og på Facebook.

Program

  • Præcis kl. 15 kaldes de 17 sorte mænd sammen og der bydes velkommen.
  • Indsættelse af ny oldermand.
  • Vi mindes vores afdøde mangeårige oldermand Bent Olsen.
  • Kulsvierne viser hvordan en mile bygges op.
  • Milen, der blev tændt fredag morgen, åbnes og vi kan se resultatet af brændingen.
  • Skovens folk tager dig med på tur rundt i skoven og fortæller historier om livet i skoven, som det blev levet i gamle dage.
  • Lang-grillen tændes med kul fra den nyåbnede mile.
  • Spillemænd og damer, spiller folkemusik og musik til fællessang.

Medbring

Du skal selv medbringe den mad du gerne vil grille og spise. Der kan købes øl, vand og vin, samt årets kulsvier-øl på pladsen.

Vi anbefaler at du medbringer tæppe eller andet til at sidde på under spisningen, myggebalsam og ikke mindst tøj og sko, der passer til vejret.

Når kultur og natur mødes

Maarum Kulsvierlaug har eksisteret siden 1986 og blev til, for at bevarer kendskabet til det gamle håndværk.

Men traditionen giver også et rigtig godt indblik i den kulturhistoriske fortælling om livet i og omkring skoven i gammel tid.

Skovens folk tager dig med på en ”tidsrejse”, hvor du vil blive taget med på en tur rundt i området, opdage ting du ikke har set før, få fortællinger om skovbrug før og nu, og ikke mindst en masse (røver) historier om skovfolket og andre, der på forunderlig vis kom forbi og blev en del af historien.

En oplevelse

Er vejret med os, vil du få den smukkeste oplevelse under trækronerne med røgen fra milen, der langsomt stiger til vejrs, spillemandsmusikken, maden, samværet, fællesskabet og -sang.

Find vej

Milepladsen finder du på Tagmosevej i skoven ved Duemosehus i Duemose – mellem Duemose Trinbræt og Kagerup.

Der er skilte, der viser vej til parkering og til pladsen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

På vegne af Kulsvierlauget

Finn Gaarskjær

Naturfamilievenner ’19

Familievenner Gribskov har den 15. juni arrangeret en minipilgrimsvandring fra Mårum præstegård til Esrum kloster for børnefamilier.

Formålet med turen er at give børnefamilier, der har lyst til at mødes i naturen (og dermed kommer lidt væk fra hjemlig trummerum, iPads, smartphones osv.) en introduktion til Esrum Tisvildevejen og vores fantastiske natur. Derfor ‘skal’ man være børnefamilie for at være en del af denne tur, men man må meget gerne tage fx bedsteforældre med.

Der kan læses mere om arrangementet, og andre sommeraktiviteter i folderen: Naturfamilievenner-2019