Ekstraordinært Borgermøde 2020

På Borgermødet den 25/2-2020 blev der fremlagt et forslag til ændringer af vedtægterne, som vil gøre det muligt for Lokalrådet at fungere med mindre end 7 medlemmer.

Det har de sidste to år ikke været muligt at finde nok medlemmer til Lokalrådet, og det har været svært at afholde det antal møder som fremgår af vedtægterne for Lokalrådet. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold, og dette blev fremlagt, samt vedtaget, på Borgermødet 2020. For at vedtægtsændringerne kan træde i kraft skal de endeligt vedtages på et ekstraordinært Borgermøde, som afholdes:

Den 22/4-2020 kl. 19:00 på Skovvej 14 i Mårum.

Forslaget til vedtægtsændringerne kan findes her.

På Lokalrådet vegne,

/Søren Chr. Bisgaard