Naturnationalpark Gribskov

Opdatering 25/2-21: Udkast til projektbeskrivelse

‘Som de fleste nok ved, har regeringen besluttet at etablere en naturnationalpark i Gribskov. Den skal etableres frem mod starten af 2022, og Mårum-Kagerup lokalråd er inviteret til at deltage i en lokal projektgruppe for Naturnationalpark Gribskov. Det første møde for gruppen er d. 5. januar 2021.

Der er mere information om Naturnationalparken på Naturstyrelsens hjemmeside på linket:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/

I første omgang er vi i lokalrådet interesseret i at høre mere om Naturstyrelsens overvejelser og planer for vores skønne skov, som mange af os lokale er meget hyppige brugere af. Vi ønsker også at høre mere om de ideer om indhegnede områder og udsættelse af store græssende dyr, som kan have betydning for vores brug af skoven. Lokalrådet vil løbende orientere om resultater fra projektgruppen her på vores hjemmeside, så det er muligt at følge med i arbejdet. Og vi hører gerne fra jer i vores lokalområde, hvis I har holdninger, input eller forslag til arbejdet. Du kan skrive til os på vores mail lokalraadmaarumkagerup@gmail.com. Vi kan ikke love at få jeres input gennemført, men vi kan forhåbentlig sørge for,  at de bliver hørt.