Borgermøde 2021

i Mårum-Kagerup Lokalråd, torsdag den 25. februar kl 19:00.

Det er tid til, at afholde det ordinære Borgermøde i Mårum-Kagerup Lokalråd. Mødet afholdes Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19:00 og borgere i Mårum sogn er inviteret til, at deltage. På grund af Corona situationen, så forventer vi at Borgermødet bliver et online møde. Nærmere oplysninger bliver offentliggjort her på Lokalrådets hjemmeside.

Opdatering 14/2-2021: Link til online Teams møde

Opdatering 6/2-2021: Regnskab for 2020

Dagsorden

Dagsorden for mødet fremgår af vedtægterne, som findes på Lokalrådets hjemmeside. På hjemmesiden kan du også finde referatet fra sidste års møde.

Lokalrådets Formål

Lokalrådets formål er, at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge, at få medindflydelse på forhold, der vedrører lokalområdet. Rådets opgave er, at være opmærksomme på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalområdet og at fungere som kontaktled til Gribskov Kommune.

Vil du være ét af de nye Rådsmedlemmer?

Lokalrådet har i dag 6 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere og nye medlemmer. Alle borgere i Mårum sogn, som har stemmeret til et kommunevalg kan blive valgt som medlem til lokalrådet.

Lokalrådet har brug for nye medlemmer, der har interesse i lokalområdet og i samarbejdet med Gribskov Kommune og som har lyst og tid til, at udvikle arbejdet i Rådet.

På vegne af det nuværende Lokalråd håber vi, at mange har lyst til at deltage i det kommende borgermøde og har du spørgsmål til Lokalrådets arbejde eller forslag til emner, der skal medtages på mødet, er du meget velkommen til at kontakte Lokalrådet (lokalraadmaarumkagerup@gmail.com).

Vi mødes den 25. februar!

På vegne af Mårum-Kagerup Lokalråd

Søren Chr. Bisgaard