Møde i Mårum-Kagerup lokalråd om Naturnationalpark Gribskov

Onsdag d. 3. marts kl. 19.30

Ved lokalrådets borgermøde d. 25. februar var der et ønske om yderligere samtale om det planlagte naturnationalpark-projekt. Formålet med det nye møde er derfor at indhente et bredt og forhåbentligt repræsentativt udsnit af lokalsamfundets bemærkninger og kommentarer til projektudkastet. Efter mødet vil lokalrådet udarbejde vores endelige indstilling til udkastet. Dette skal være færdigt til ugen efter mødet. For at kunne holde et kort og fokuseret møde, så vi kan nå dette arbejde, forventer vi derfor, at deltagerne på forhånd og bedst muligt har sat sig ind i indholdet af projektet, fx ved at læse udkastet, som fremgår af lokalrådets hjemmeside (her), og at vores drøftelse på mødet kan fokusere på lokalsamfundets interesser i forhold til projektet.

Dagsorden:

19.30 – Velkomst, præsentationsrunde og kort beskrivelse af projektet

19.45 – Samtale og drøftelse af forhold, der er relevante for vores lokalsamfund

20.30 – Afrunding og information om lokalrådets efterfølgende arbejde

Link til online Teams møde

På vegne af lokalrådet

Ann Palsgård Rønne og Louise Lundstrøm