Borgermøde 2020

i Mårum-Kagerup Lokalråd, tirsdag den 25. februar kl 19:00 i Mårum Forsamlingshus.

Det er tid til, at afholde det ordinære Borgermøde i Mårum-Kagerup Lokalråd. Mødet afholdes Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:00 i Mårum Forsamlingshus og borgere i Mårum sogn er inviteret til, at deltage.

Dagsorden

Dagsorden for mødet fremgår af vedtægterne, som findes på Lokalrådets hjemmeside https://maarum-kagerup.dk.

På hjemmesiden kan du også finde referatet fra sidste års møde.

Lokalrådets Formål

Lokalrådets formål er, at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge, at få medindflydelse på forhold, der vedrører lokalområdet. Rådets opgave er, at være opmærksomme på hvilke planer, initativer og behov der opstår i lokalområdet og at fungere som kontaktled til Gribskov Kommune.

Vil du være ét af de nye Rådsmedlemmer?

Lokalrådet har i dag 6 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere og nye medlemmer. Alle borgere i Mårum sogn, som har stemmeret til et kommunevalg kan blive valgt som medlem til lokalrådet.

Lokalrådet har brug for nye medlemmer, der har interesse i lokalområdet og i samarbejdet med Gribskov Kommune og som har lyst og tid til, at udvikle arbejdet i Rådet.

På vegne af det nuværende Lokalråd håber vi, at se mange borgere til det kommende borgermøde og har du spørgsmål til Lokalrådet’s arbejde eller forslag til emner, der skal medtages på mødet, er du meget velkommen til at kontakte enten Mads Høhne Kromann (mhkromann@gmail.com) eller Søren Chr. Bisgaard (soren@bisgaard-as.dk).

Vi ses i MÅRUM Forsamlingshus den 25. februar!

På vegne af Mårum-Kagerup Lokalråd

Søren Chr. Bisgaard