Bredbåndspuljen 2020

Status 21/12-2020

Vi har modtaget et afslag på vores ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen 2020, som er begrundet i at vi ikke har opnået nok point sammenlignet med andre projekter. Den primære grund til at vi ikke har opnået nok point er den manglende tilslutning blandt husstandende i det område vi har valgt til vores projekt.

Hvis vi skal ansøge om tilskud fra Bredbåndspuljen 2021, så må vi vurdere om der findes en måde at opnå en bedre tilslutning.

Afslaget kan læses her: Afslag-Bredbaandspuljen2020

————————————————————————————————————-

Denne side anvendes til at informere om Bredbåndspuljen 2020, og status for ansøgningen.

Energistyrelsen har en bredbåndspulje for 2020 på 98,5 mio. kr. som man kan ansøge om at få del i hvis man opfylder en række kriterier. En af kriterierne er at man på nuværende tidspunkt højest kan opnå 10Mbit download og 2Mbit upload på adressen via xDSL, antennekabel, eller lignende teknologi.

Energistyrelsen har lavet et kort over de ejendomme/adresser som er berettiget til at ansøge ud fra kriteriet om hastighed på eksisterende/kommende bredbånd. Kortet kan findes her:  https://bredbaandspulje.ens.dk/. Hvis man har en gul prik på adressen, så er man tilskudsberettiget, og hvis man har en hvis prik, så er man ikke tilskudsberettiget. Mener man at en hvid prik er forkert, og ønsker at gøre indsigelse, så skal man gå ind på kortet og lave indsigelsen inden den 25/8-2020

I hovedtræk er Ejlstrup, Duemose, adresser langs Tinghusevej, og enkelte adresser i de andre landsbyer tilskudsberettiget, men check på kortet.

Vi vender på et senere tidspunkt tilbage med oplysninger om hvordan i forholde jer hvis i vil være med i den fælles ansøgning.

Materiale fra Energistyrelsens online informationsmøde den 1/7-2020

Lokalrådet har valgt at fokusere indsatsen på et projekt centreret omkring Ejlstrup og Duemose (Ny Mårumvej, Nellerødvej, Nybovænge og Råbjergvej). Dette er baseret på, at her er den største koncentration af adresser som er tilskudsberettiget, og derfor størst sandsynlighed for at få et projekt gennemført.

Vi har nu husstandsomdelt en skrivelse til de adresser, vi ser som mulige deltagere i projektet. Dette er for at høre om mulig interesse, samt indsamle e-mail adresser til fremtidig informationsmateriale. Der bliver afholdt et informationsmøde i Mårum Forsamlingshus den 2/9-2020 kl 19 for interesserede deltagere i projektet.

Husstandsomdelt informationsbrev