Lokalrådet

Lokalrådet har til formål at:

  • Varetage lokalsamfundets interesser
  • Fremme områdets udvikling
  • Søge at få medindflydelse i anliggender, der vedrører området.

Maarum-Kagerup lokalråd dækker hele Mårum Sogn, samt Holgerskøb og Skovbørstrup.

Medlemmer af Lokalrådet:

Lokalrådet kalender for 2021