Forfatter: admin


  • Velkommen til hjemmesiden for Mårum Kagerup Lokalråd. Der er på nuværende tidspunkt ikke et aktivt lokalråd for området. Skulle der være interesse for at genstarte aktiviteten og samle bolden op fra det tidligere råd, så send en mail på lokalraadmaarumkagerup@gmail.com